Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.10.22. péntek
El?d, Korinna
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22339733
   « Vissza

Asztrológiai útmutató a Mars évének kezdetén

 « Horoszkóp, asztrológia 
2009. április 6.
 
„A háború minden dolgok atyja” (Hérakleitosz) Asztrológiai útmutató a Mars évének kezdetén Március 20-án, a tavaszi nap­éjegyenlőség napján nem csak új asztrológiai hónap kezdődik, a Kos hava, hanem új év is indul. Ahogy a márciust a Mars fenn­hatósága alá tartozó időszaknak tartja a hagyomány, ugyanúgy létezik ilyen a nagyobb, kétéves ciklusok rendjében: az idei év a Mars éve lesz. Mielőtt bárki összevonná a szemöldökét Hérakleitosz fen­tebb említett bölcsességét olvas­va, szögezzük le, hogy a görög filozófusnemazesztelenpusztí­tást és öldöklést dicsőítette. Egy­szerűen azt az igazságot fogal­mazta meg, hogy a „Mars” nevű őselvhez tartozó agresszió nélkül semmi sem jöhet a világra. Az „agresszió” kifejezésnek eredeti értelmében nincs pejora­tív jelentése. Valójában arról van szó, hogy belekezdeni valamibe, nekifogni, hozzálátni valaminek. Az első lépés tehát szükség­képpen agresszív. Minden úgy kezdődik, hogy hozzákezdünk! A tudományos álláspont szerint a világ az ősrobbanással kez­dődött, de a tavasz szintén úgy kezdődik, hogy kipattannak a rügyek, a földből előbukkannak a lándzsaszerű tulipán- és jácint­levelek, a madárfiókákfeltörikatojáshéjat. A marsi erő a legalkal­masabb az áttörésre és a gyors előrejutásra. Ha nem tanúsítunk kellő tisz­teletet a Mars őselvének, akkor az élet sötét oldalán kényszerül működni. Ilyen például a háború – most már nem a hérakleitoszi értelemben, hanem a hétköz­nap ismert formájában, aztán a bűnözés, fertőző betegségek és allergiák, az elsavasodás, a gyerekek hiperaktivitása, a fo­gak romlása és sorolhatnánk. Az elfojtott őselvek ugyanis va­lahol mindenképpen utat keres­nek maguknak. Értelmetlen pró­bálkozás a Marsot száműzni a világból, ráadásul összeegyez­tethetetlen az élettel. Sokkal célravezetőbb annak utánajárni, hogyan lehet úgy beépíteni az életünkbe, hogy a pozitív, fényes oldalát mutassa. A „Mars” nevű őselvhez már csak testfelépítésünknél fogva is bizonyára több közük van a férfi­aknak, mint a nőknek. Az viszont nem a biológiából adódik, hogy az agresszió negatív megnyilvá­nulásai sokkal inkább a férfiakrajellemzők – ennek főleg szociá­lis, neveltetésbeli okai vannak. A családban nagyobb szükség lenne az apák, nagyapák, nagy­bácsik aktív részvételére, az isko­lákban több férfipedagógusra.Rüdiger Dahlke – aki nálamnál sokkal többet tud arról, hogyan lehet rávenni egy a férfitamarsierő helyes használatára – első­sorban a sport szerepét emeli ki, azzal a kiegészítéssel, hogy aki nézőként élvezi a sportot, az in­kább nézze a helyszínen, mint a televízió képernyőjét bámulva. Mindkét nem sokat profitál­hat olyan építő megoldásokból, mint bátor kezdeményezés, önál­ló vállalkozás, az álmainkért ví­vott harc, jogos érdekekért való kiállás, saját életcélunk követése, az ideáljaink melletti kitartás, a gyengébbek védelme, a vitakul­túra fejlesztése. A Mars helyes értelmezéséhez, használatához tartozik az is, ha a betegségek üzenetét megértjük. A betegségek elleni küzdelem legalább olyan kilátástalan, mint a terrorizmus elleni harc, vagy a verekedő gyerek elverése… Természetesen a másik véglet sem járható, a védelmi (immun) rendszer teljes leszerelése. Ezen logika szerint elérhetővé válik, ha a természetgyógyászok első­sorban a szervezet öngyógyító erőit kívánják segíteni, mozgó­sítani, és nem rózsaszín szala­gokkal küzdenek a mellrák ellen, több bevételhez juttatva ezzel az amúgy nem túl színvonalas koz­metikumokat gyártó céget. Ismerjük a közmondást, mely szerint aki mer, az nyer. Aki vi­szont nem meri használni a Mars erejét, az veszíteni fog. Jó hír, hogy minden embernek egy Mars van a horoszkópjában, ez az energia tehát – ha nem is egy­forma módon és mértékben, de lényegében – mindenkinek ren­delkezésére áll. Végül álljon itt még két meglepő ötlet a marsi princípium pozitív megélésével kapcsolatban. Az egyik a húsfogyasztás csökkentése. A huszadik század közepén, és még valamivel azu­tán is, a hús főként a vasárnapi ebéd részeként szerepelt az ét­lapon. Ezen kívül még kedden, (a Mars napján) lehetett friss húst venni a helyi hentesnél. Ez a fogyasztás elég jól megfelelt a természet rendjének, és a há­zilag levágott vasárnapi csirke nem veszélyeztette az egészsé­get. Mielőtt bárki előállna azzal, hogy ő nem eszik sok húst, nem árt tisztázni, hogy húsnak számít a kolbász, szalámi, sonka, fel­vágott; és a hal sem növény. A „sok” egyébként sem értelmez­hető. Mennyiség a dekagramm. Befejezésképpen pedig a leg­szebb marsikus feladat: a tuda­tosságért vívott küzdelem, az egóval megvívandó harc – ame­lyet Szent Háborúnak nevezhe­tünk, természetesen akkor, ha nem egy külső ellenség ellen fo­lyik, hanem belül, önmagunkkal sikerül megvívni nap, mint nap. A Mars évében olyan módon is áldozhatunk e bolygóprincípi­umnak, hogy minden reggel és este rászánunk kétszer tíz percet a visszavonulásra, és az így el­nyert nyugalom és belső erő las­san egyre hosszabb időre velünk marad. Tóth Éva Ágota
 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. október 13.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez