Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.11.29. hétfő
Taksony, Brenda
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22612939
   « Vissza

Oktatási megújulás a Kertvárosban

 « Portaszolgálat 
2009. szeptember 8.
 
Kompetencia-alapú nevelés és oktatás – pályázati pénzből Élen jár a XVI. kerület! A tavaszi statisztikák szerint a legtöbb pénzt Uniós pályázaton a XVI. kerület nyerte budapesti vonatkozásban. A most induló, legújabban megnyert pályázatról dr. Csomor Ervin, az oktatásért felelős alpolgármester nyilatkozik lapunknak: – Míg más területeken az elnyert pályázatok jellemzően infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódnak, kerületünk az úgynevezett TÁMOP 3.1.4, oktatáshoz kapcsolódó pályázaton 105.636.226 forintot nyert, amely önrész nélküli, 100 százalékban Unió által támogatott program, és a rendszerváltozás óta az oktatás szakmai részét tekintve az eddigi legnagyobb összegű EU-s támogatás a XVI. kerület vonatkozásában. Ez a pályázat öt intézményt (hat feladatellátási helyen) érint, amelyek kiválasztása során törekedtünk arra, hogy az intézmények sokszínűsége megvalósuljon. Tehát legyen benne általános iskola (Jókai Mór –Sashalom – és Móra Ferenc – Rákossszentmihály – általános iskolák), legyen benne általános iskola és gimnázium (Táncsics Mihály – Mátyásföld), van benne egy gimnázium (Szerb Antal – Cinkota), valamint a Varázskorona Óvoda – Rákossszentmihály – két feladatellátási hellyel, ami így kettőnek számít. Ez a sokszínűség a pályázatelbírálás során pozitív szempontnak minősült, így talán ennek is volt köszönhető, hogy ebben a pályázatban a közép-magyarországi régióban mi nyertük el az egyik legmagasabb összeget. A pályázat megvalósítási ideje a 2009-2010-es tanév, de teljes naptári év, így befejezési ideje 2010. augusztus 31.
Mit is jelent ez a pályázat, és mit jelent ez az intézmények életében? Először is az összes érintettnél, az intézményeknél, a hivatalnál, és minden közreműködőnél rengeteg munkát! Ha röviden szeretnénk összefoglalni, ez a pályázat az intézményekben az Unió által támogatott oktatási módszertani megújulást jelent, megváltoztatva az évtizedes, régi struktúrákat és módszereket. Ez az iskolákban egyes osztályokat, az óvodákban egy-egy csoportot érint, illetve lesznek az intézményekben olyan kollégák, akik a tevékeny részt vállalják: bevezetik az új programot. – Elvégzik az „úttörő-munkát”… – Ez a pályázati összeg meg van határozva, ami iskolánként durván 23 millió forintot, óvodánként (2x) 7 millió forintot jelent. Rögtön felmerül a kérdés, hogy mire fog ez a pénz elmenni? Ennek a módszertani megújulásnak a megvalósítása egyrészt az érintett pedagógusok szakmai képzése, illetve a programhoz szükséges szakmai anyagok beszerzése. Ez az iskolákban rengeteg taneszközt jelent, az óvodákban pedig nagyon sokféle játék és fejlesztő játék, eszköz beszerzését. Az Európai Unió részéről elvárás, hogy ennek az egész projektnek legyen egy „íve”, amihez hozzátartozik a kollégák szakmai figyelése, támogatása, továbbképzése, illetve az iskolákban olyan új típusú tankönyvek kiadása, bevezetése, amely szervesen illeszkedik a programhoz. Ez ráadásul segítség az önkormányzatnak, mert nem kell adni ingyen tankönyvet az érintett osztályokban a kiválasztott területen, pl. matematikából. – Megvannak már ezek az új tankönyvek? – Igen, erre felkészültek már a tankönyvkiadók. Ez a módszertani megújulás azt is jelenti, hogy azt a hagyományos oktatási struktúrát, hogy van egy történelemóra, aztán egy torna, majd egy irodalom, ezt egy kicsit megváltoztatják. Példaként említsük a Reneszánsz kort. Ezzel foglalkozva megnézik ennek a kornak különféle aspektusait: hogy néz ki történelem, irodalom vagy éppen zene szempontjából. És akkor arról a korról kapnak egy olyan komplex ismeretet a diákok, ami a régi, megszokott sémák szerinti oktatás során talán nem tud úgy kialakulni. – Hát igen... Egy napóleoni háború is kihat a történelemre, a művészetekre, a demográfiai hullámra… – A technikai lebonyolítás szempontjából említésre méltó, hogy volt minden intézményben egy projektindító nap, és lesz egy közös projektindító (a lap nyomtatásával egyidőben) a Rácz Aladár Zeneiskola dísztermében szeptember 1-jén, ahol nem csak a kerületi érintettek, hanem a pályázatírásban résztvevő külső szakemberek is jelen lesznek: Fehérvári Krisztina közoktatási szakértő, Vajgerné Bőhm Erika főtanácsos, valamint Berecz Árpádné, az Educatio Kft. főtanácsosa fogja egy kicsit közelebb hozni hozzánk és a pedagógusokhoz ezt a projektet. – Most így a rajtvonalnál állva, mennyire lelkesek a pedagógusok? – Még tart a lelkesedés, bár már most lehet látni, hogy nagyon sok munka lesz. Emiatt törekedtünk is arra, hogy ez a sok munka anyagi elismeréssel is társuljon. De már tudják, hogy ez nem lesz ingyen, ezért nagyon sokat kell majd dolgozni. – Mit várnak ettől a programtól? – Az elveket már ismerjük, de hogy hogyan fog ez megvalósulni a gyakorlatban, az majd csak ezután dől el… Úgy szeptember végén én is jobban látom már, hogy mit várhatok. – Milyen továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok a programban? – Ezek részben már meglévő akkreditált képzések, részben kimondottan az új programra kidolgozott, frissen akkreditált képzések, most írtuk ki a közbeszerzést rájuk, mert ezek már olyan összeget képviselnek. Azoknak a képzése is most folyik, akik a szakmai felügyeletet látják el, tulajdonképpen párhuzamosan készül föl mindenki a programra. Népiesen szólva: lépésről lépésre megyünk beljebb az erdőbe. Külön hozománya a programnak, hogy az a pedagógus, aki részt vesz benne, annak az Unió finanszírozza a továbbképzését, így a többi kollégának – aki nem vesz részt a programban – több pénz marad a továbbképzésre szánt keretből. Így végeredményben mindenki jól jár. Az intézmények ugyanúgy megkapják a keretet, csak több lesz az egy főre jutó, képzésre fordítható összeg. – Nagy dolog egy ekkora projektet megnyerni, de ez az önkormányzat – nyugodtan kijelenthetjük – rendkívül eredményes a pályázati lehetőségek felkutatásában is. – Mert nem várjuk meg, hogy a sült galamb a szánkba repüljön, mindig azt nézzük, hogy hol, milyen lehetőség van, amit meg lehet fogni. Most azonban jó nagy munkát vettünk a nyakunkba, lassan már egy éve dolgozunk ezen a projekten is (bővebben a keretben). De próbálunk minden lehetőséget megragadni, ami az Uniós forrásokhoz vezet… – Hány gyerek, felnőtt érintett a projektben? – Összesen 29 csoport lett bevonva, ebből 27 iskolai, 2 óvodai. A hat feladatellátási helyen összesen 80 pedagógus vesz részt a projektben, közülük 29-en vezetik be az adott osztályban, csoportban a programcsomagot. A projekt kapcsán mindösszesen 245 tanúsítványt fognak megszerezni a továbbképzéseken. 718 gyerek vesz részt a programban, ebből 51 óvodás. Megvizsgálva a számokat, az érintett intézményekbe járó gyermekek egyharmada, de a kerületben az összes intézménybe járó gyermekeknek is több mint 10 százalékát érinti az új, kompetencia-alapú oktatási, nevelési program bevezetése.
A kompetencia-alapú nevelést már az óvodában el kell kezdeni – legalábbis erre vállalkozott a Varázskorona óvoda az ebben a témában kiírt EU-s pályázaton belül. A Szent Korona utcai óvodában már augusztus 19-én összegyűltek a munkatársak (8.30-kor a Szent Korona u. 53-57. alatti főépületben, délután 2-kor a másik feladatellátási helyen, a Szent Korona utca 100. alatti tagóvodában), hogy a Projektindító értekezleteken – egy nagy levegőt véve – ünnepélyesen is megkezdődhessen az a komoly munka, amelyre „pályáztak”. Az óvoda két feladatellátási hellyel rendelkezik, mindkét helyről egy-egy csoport vesz részt a kompetencia-alapú nevelés bevezetésében. A projektindítón résztvevő szakmai tanácsadóval, Mezeiné Bakóczay Hedviggel, és a Varázskorona óvoda vezetőjével, Fekete Sándornéval próbáltuk gondolatokba foglalni ennek az újszerű módszernek a lényegét. Miért kell már itt kezdeni ezt a módszert? Gondoljunk bele, hogy mekkora fejlődésen megy keresztül egy gyermek 3-tól 6 éves koráig! Mikor bekerül az óvodába, még alig hagyta el a pelenkát meg a cumit, s mikor iskolába megy, egyik-másikuk szinte egy „kicsi felnőtt”. Nem mindegy hát, hogy az a sok dolog, amit addig megtanulnak, milyen módon épül be tudatukba, tevékenységeikbe. Míg nagyanyáink idejében a mindennapok tevékenységein keresztül okosodtak, fejlődtek a gyermekek, mondhatni, ragadt rájuk a gyakorlatias tudás: 2 tojás meg 2 tojás az 4 tojás…, a mai gyerekek egyre jobban küszködnek az elvont tananyaggal. (Állítólag van olyan városi gyerek, aki azt hiszi, hogy a tehén lila és Milkának hívják…) Bár az óvodában – mint mondják az óvónők – ez az „új szemlélet” nem annyira új, de az egyre nagyobb elvárásnak egyre nehezebben tudnak megfelelni a gyermekek. Nincs elég idő a játékra, a különféle fejlesztő foglalkozások egyre jobban kitöltik az időt. Aztán az iskolában is feladatlap feladatlap hátán… Így kerülnek ki az iskolapadokból tömegesen olyan gyerekek – akiknek vagy 20 százaléka olvasási, vagy egyéb részképesség-zavarokkal küzd még 15 évesen is – iskoláit elvégezvén az életben nem tud mit kezdeni a megszerzett tudással, vagy a társadalom nem tud mit kezdeni az ő tudásával. Mit szeretne elérni ez a program? Elsősorban a fenntartható társadalmat. Ha a felnövekvő nemzedék környezettudatos magatartással, szociális érzékenységgel rendelkezik, érték számukra az etikus magatartás, képesek bekapcsolódni az élethosszig tartó tanulásba, és tudnak alkalmazkodni az élet folyamatos kihívásaihoz, változásaihoz, akkor a program elérte célját. Az óvodai nevelésben az egyik legfontosabb feladat, hogy a játék, mint a gyermek legfontosabb tevékenysége, újra elnyerje méltó helyét. A „szabad” játék a gyermek önkifejezésének legjobb terepe, a fejlődés melegágya – ezért ez a programcsomag hangsúlyos eleme az óvodában. A játék során a gyermekek olyan képességekre tesznek szert, mint a társas együttélés, kreativitás, empátiakészség, segítőkészség, logikus gondolkodás, kézügyesség, beszédkészség, és így tovább. Hangsúlyos még, hogy a gyerekek minél inkább tapasztalatok alapján szerezzenek ismereteket a környező világról. Miben jelent megújulást ez a program? Eszközökben, témákban, szervezési keretekben, módszertanban, s valamelyest az óvónői szemléletben is. Ez a módszer a gyermekek számára olyan újszerű technikákat nyújt, amelyek segítik őket a rugalmas alkalmazkodásban, képessé teszik őket a változások feldolgozására. Mód nyílik arra, hogy kudarcélmény és tét nélkül próbálkozhassanak, amíg eredményre jutnak. A társas kapcsolatokban sem a megszokott sémák kerülnek átadásra, a felnőtt csak a háttérből segíti őket, de a megoldásokat a gyerekek maguktól találják meg. És pontosan ez a cél: egy megváltozott helyzetben önállóan, kreatívan, és gyorsan megtalálni a lehető legjobb megoldást, azt, amely az összes érintett érdekeit figyelembe véve, mindenki számára a lehető legjobb. Nehéz még átlátni, mennyi munkát rejt az újszerű program bevezetése, de az érintett kollégák a nyáron hazavitt szakmai anyagból egyelőre több kilóban mérik a „nehézséget”. Bizonyára nem unatkoztak a szabadság alatt… Mit nyújt a program a pedagógusoknak? Nagyon komoly lehetőséget, hogy a gyermekek egyéni képességeit, személyiségét megismerve hozzák ki belőlük a legtöbbet a fenti szempontok szerint. Nagyon fontos az alapozás, és ezek az évek bizonyos képességek fejlődése szempontjából szinte pótolhatatlanok. Az eredmények pedig a pedagógiai munkára is visszajelzést adnak. Az óvodától indulva az általános iskolán át a középiskoláig végighalad ez a módszer, s az a cél, hogy az ország összes pedagógiai intézménye ebben a szellemben működjön majd. Most azt gyakorolják be, hogyan lehet ezt a módszert a mindennapi gyakorlatba beültetni. A 2005-ben, tesztelő intézmények munkájával induló folyamat most a 3. lépcsőjéhez ért, és óriási dolog, hogy ebbe a XVI. kerület bekapcsolódhatott, és élenjáróként vesz részt a program bevezetésében. Kulisszatitkok Aki már vett részt valamely Uniós pályázat beadásán, annak talán lehet némi fogalma arról, milyen hatalmas munka előzi meg a beadási határidőt. Kovács Katalin, a Művelődési Ügyosztály vezetője kezével mutatja azt a papírhegyet (lehet úgy 25 centi magas is), amely előfeltétele egy sikeres pályázatnak. Egy ilyen hatalmas anyag elkészítéséhez persze rengeteg munka szükséges, s azt is figyelembe kell venni, hogy csak azt a pályázatot bírálják el, amelyik száz százalékban megfelel a pályázati kiírásnak, mivel nem volt mód hiánypótlásra – az ilyen pályázatokat a tartalom vizsgálata nélkül elutasították. Jelen esetben nem is lett volna semmi baj, de a pályázati kiírás a határidő közeledtével egyre-másra változott – nem sokat, csak épp annyit, hogy hibát lehessen benne találni. A pályázatokat a múlt év december 19-től lehetett postára adni, de december 18-án született meg a végleges kitöltőprogram. (Ezen a MES osztályon már nem is lepődtek meg, ugyanis pár nappal korábban a feltételek megváltozása miatt a teljes költségvetést át kellett dolgozni.) A pályázaton még az utolsó napon is dolgoztak, majd sikerült úgy postára adni, hogy a több száz pályázat közül a XVI. kerületi lett a beérkezési sorrendben a tizenharmadik. Ilyen feltételek mellett külön elismerést érdemel, hogy a XVI. kerület pályázatával sikerült elnyerni régióban az egyik legmagasabb pályázati összeget.
Tanulás – élethosszig A sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, az úgynevezett kompetencia-alapú oktatás elterjesztése – a remények szerint hozzájárul majd a foglalkoztatási helyzet javulásához is. A program ugyan egyéves megvalósításról szól, de ötéves fenntartási kötelezettséggel jár. Vagyis azokban az osztályokban, csoportokban, ahol vállalták az új pedagógiai program bevezetését, ott öt éven keresztül ezt meg kell valósítani, például a 6. évfolyamon, erre a szerződésben kötelezettséget is vállalt a fenntartó. Természetesen a bevezetés költséges, azt finanszírozzák, utána a már meglévő tárgyi és szakmai feltételekkel tovább lehet „éltetni” a programot. Az lenne az igazán szép, ha az új program szerint tanuló, például hatodikos gyerekek felmenő rendszerben továbbmehetnének az új program szerint. Erre jelenleg nincs anyagi lehetőség, mert ezek a programcsomagok méregdrágák, de ha a pedagógusok módszertani kulturájának részévé válik a módszer, akkor szép lassacskán átalakul majd az oktatás. A programban megszerzett információk, új módszertani eljárások a hagyományos tankönyvcsomag mellett is – amely már évek óta „kompetencia-alapú” – alkalmazhatók. Sok mindennek meg kell változnia – ez egy komplex program…
 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. november 10.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez