Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.11.29. hétfő
Taksony, Brenda
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22618120
   « Vissza

Oktatási megújulás a kertvárosban

 « Portaszolgálat 
2010. július 21.
 

Sikeresen lezárult a TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 számot viselő oktatási pályázat első szakasza, s erről adunk tájékoztatást Csomor Ervin alpolgármester és a Művelődési Ügyosztály segítségével.

jokai
 

 Megbeszélés a Jókai Mór Általános Iskolában

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2008 decemberében pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/1. KMR pályázati felhívásra „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében” címmel. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 105.636.226.-Ft-tal támogatja a TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 azonosítószámú projekttervet, melynek alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

jokai2

A XVI. kerületi Önkormányzat nyerte el Budapesten a legtöbb Európai Uniós támogatást.

• A projektben résztvevő intézmények és a rendelkezésre álló támogatási összegek:

1. Jókai Mór Általános Iskola 19.922.100 Ft

2. Móra Ferenc Általános Iskola 19.925.166 Ft

3. Szerb Antal Gimnázium 19.925.180 Ft

4. Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 19.923.180 Ft

5-6. Varázskorona Óvoda (székhely, telephely) 6.051.000 Ft, 6.044.000 Ft

Költségtípusok

• Taneszköz (kompetencia alapú tankönyvek, programcsomagok, digitális tananyagok, egyéb taneszközök)

– iskolák esetében feladat-ellátási helyenként 2.900.000 Ft

– óvoda feladat-ellátási helyenként 600.000 Ft

• Irodaszer (papír- írószer, tonerek, iratgyűjtők, fénymásolópapír)

– Jókai Mór Általános Iskola 680.000 Ft

– Móra Ferenc Általános Iskola 510.00 Ft

– Szerb Antal Gimnázium 310.000

– Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 682.000 Ft

– Varázskorona Óvoda (székhely) 70.000 Ft

– Varázskorona Óvoda (telephely) 150.000 Ft

 

• Szakmai együttműködés (erdei iskola, iskolai táborok, szakmai programok a projektben résztvevő tanulócsoportok részvételével, utazás, szállás, étkezés, szakmai programok) finanszírozására eddig felhasznált összegek

– Jókai Mór Általános Iskola: színházlátogatásra, kirándulás költségeire, ausztriai testvériskolával szakmai együttműködés fejlesztésére mintegy 1.230.000 Ft

– Móra Ferenc Általános Iskola: barlangászás, erdei iskola, Földtani Intézet látogatása, Iparművészeti Múzeum programja, erdei iskolai tábori költségeire mintegy 3.600.000 Ft

– Szerb Antal Gimnázium: környezetvédelmi tábor, kerékpártúra a témahéthez kapcsolódóan, valamint szakmai együttműködés kialakítása költségeire mintegy 3.000.000 Ft

– Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium: erdei iskola, kirándulás és szakmai együttműködés költségire mintegy 2.000.000 Ft

– Varázskorona Óvoda (székhely): Varázskorona nap, családi nap rendezése az óvodában, ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékenységek megvalósítására mintegy 350.000 Ft

– Varázskorona Óvoda (telephely): Varázskorona nap, családi nap rendezése az óvodában, ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékenységek megvalósítására mintegy 410.000 Ft

• Pedagógus továbbképzések finanszírozása

Résztvevő pedagógusok száma: 80 fő

Megszerzett tanúsítványok száma: 245 db

A továbbképzéseken résztvevő pedagógusok munkájának helyettesítésével járó helyettesítési díjak a pályázat keretei között rendelkezésre álló összegből kerültek finanszírozásra.

• A mentorok, szaktanácsadók összesen 1345 óraszámban dolgoztak az intézményekben

 

A pályázat megvalósítása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel hozzájárul az oktatás minőségének javulásához.

A paradigmaváltást elősegítő, meggyőző és hiteles módszerek, eljárások megismeréséhez a pályázatban részt vevő intézmények úgynevezett jó gyakorlatokat vesznek át, mely során konzultációkra, óralátogatásokra, tapasztalatcserékre kerül sor.

 

A pályázatban résztvevő intézmények az Educatio honlapján megtalálható szolgáltatói kosár internetes felületre feltöltött jó gyakorlatok átvételére jó gyakorlatonként 600.000 Ft-ot költhetnek.

A résztvevő intézmények a lehetőségeket és a pályázatuk szakmai tervében leírtakat is figyelembe véve 2-5-ig terjedő darabszámú jó gyakorlatot vettek át.

 

• Intézményi innovációra, saját innováció kidolgozására, a pályázat értékeinek a pedagógiai programba történő beépítésére rendelkezésre álló, a pedagógusok részére megbízási díjként kifizetett összeg

iskolánként: 4.000.000 Ft,

óvodánként: 1.300.000 Ft.

 

A pályázat benyújtása és megvalósítása során törekedtünk arra, hogy a projektben részt vevő kollégák anyagi elismerését a pályázat keretén belül megteremtsük.

A pályázat során elnyert pénzösszegből megvalósult olyan feladat is – például a pedagógus továbbképzés –, melyet az önkormányzatnak, illetve az intézményeknek egyébként is saját erőből meg kellett volna valósítani.

A számokból is látszik, hogy a projektben részt vevő intézményeknek a szakmai megújulás keretében a szabadidős programjaik is bővültek, színesedtek, melyhez ezáltal az anyagi forrás is biztosítva volt.

 

Csomor Ervin alpolgármester ezúton is megköszöni a projektben résztvevők áldozatos munkáját és külön köszöni a Polgármesteri Hivatal Művelődési Ügyosztályának, ezen belül Kovács Katalin ügyosztályvezetőnek, valamint Kocsis Tóth Mariann szakmai koordinátor segítségét. Bízik benne, hogy az elvégzett munka nem volt hiábavaló és a megszerzett tudással mind a tanulók, mind a pedagógusok is gazdagodnak.

 
IMG_8142-1

 Projektindító értekezletet tart a Varázskorona óvodában
Mezeiné Bakóczay Hedvig szakmai tanácsadó és Fekete Sándorné óvodavezető

 


 Kompetencia Alapú Oktatás

A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége.

Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.

A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tevődik át, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

A megfelelő képzések, felkészítés után hozzá kell juttatni a pedagógusokat, intézményeket az újszerű, kompetencia alapú oktatási programcsomagokban és kapcsolódó digitális tartalmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszerhez.

A program hat kiemelt kompetenciaterületen támogatja oktatási programcsomagok létrehozását. Az eszközjellegű kompetenciák közül a

• szövegértési-szövegalkotási,

• matematikai,

• idegen nyelvi (angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv) és az

• IKT (informatika és médiahasználat) területén,

valamint az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú

• szociális, életviteli és környezeti, illetve

• az életpálya-építési kompetenciák területén.

 

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. november 10.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez