Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.11.28. vasárnap
Stefánia
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22612539
   « Vissza

Vihar a vezetékjogok körül

 « Portaszolgálat 
2012. február 9.
 

Korábbi számunkban foglalkoztunk azzal a problémával, hogy egy Gyurcsány-korabeli törvény alapján szolgalmi jogot jegyeznek be több száz kerületi ingatlanra. Azóta kiderült, hogy ez a probléma sokkal nagyobb kört érint, s a hibás ingatlan-nyilvántartások akár súlyos tévedéseket is okozhatnak.
 
         Decemberi cikkünkben jeleztük, hogy tömegével indítanak szolgalmi eljárásokat a szolgáltatók a kerületben, s gyakran egész utcaso­rokban jegyeztetnek be szolgalmi jogot valamennyi telekre. Ehhez már az is elég, ha az utcai villanydrót tíz centire belóg a telekre. Akkori cikkünkben kifejtettük, hogy ha a bejegyzésre áldozott pénzt a vezetékrendszer korszerűsítésére szánnák, akkor megszűnne a belógás, nem kellene telki szolgalommal vacakolni mások telkén, s a hálózati szolgáltatás is sokkal biztonságosabb lenne.
     A villamos hálózatok sajátossága ugyanis, hogy a magasban futó vezetékek nincsenek tekintettel a tulajdonjogra, arra mennek, amerre tudnak. Ezzel a szocializmus időszakában nem is volt semmi gond, senki nem szólt azért, ha az ELMŰ darus kocsija a kertbe belógva lenyesett néhány ágat, ami a vezetéket veszélyeztette. De a szigorú magántulajdon világában ez már nem megy ilyen egyszerűen. A tulajdon védelmét immár az új Alkotmány is tartalmazza, s akár durva erőszak is érheti azt az embert, aki más telkén fát vág.

     A 2007-ben módosított Villamosenergia törvény eredetileg azért született, hogy a hazai szolgáltatók versenyképesek legyenek európai versenytársaikkal. E törvény végébe rejtették el azokat a paragrafusokat, amelyekből most egyre nagyobb cirkusz van az érintett ingatlantulajdonosok körében.
      A vezetékjogot e törvény nélkül a szolgáltató csak elbirtoklási per útján szerezhetné meg, amit ugye ingatlanonként külön kellene indítani. A jogszabály ezt a folyamatot egyszerűsíti le, mondhatni végletesen – az ingatlanokat érintő határozatot takarékossági okokból gyakran ki sem küldik, hanem (több száz ingatlan helyrajzi számát egy határozaton felsorolva) kifüggesztik a polgármesteri hivatalok hirdetőtáblájára. Innen kellene a tulajdonosoknak értesülniük arról, hogy a telkük értékét szolgalmi joggal kívánják csorbítani.

         Korábban megjelent cikkünkkel kapcsolatban előbb Csömörről keresték szerkesztőségünket azzal, hogy nem csak a XVI. kerületben jegyzik be tömegesen a szolgalmi jogokat. A Móricz Zsigmond utcában a lakók az utca egyik oldalán a gödöllői földhivataltól kaptak határozatot arról, hogy a telkükre szolgalmi jogot jegyeztek be. Ránézésre ezt a szolgalmat semmi nem indokolja, mert a kerítésekkel párhuzamosan futó vezeték legszélső ága is a járda közepén halad. Csakhogy a határozaton az szerepel, hogy a fellebbezés illetéke 10 ezer forint, s ezzel is csak a földhivatali bejegyző határozatot lehet támadni, de az azt megalapozó jogerős műszaki határozatot már nem. Panaszosunknak különben sem volt a fellebbezésre 10 ezer forintja, úgyhogy a fellebbezés elmaradt – az viszont nem derült ki, hogy itt ugyan mi keletkeztetett szolgalmat.
  

img_5200

     A közeli Hunyadi utcában egy jogász végzettségű tulajdonos kapott határozatot, s már hívta is szerkesztőségünket. Elpanaszolta, hogy az ő oldalán nem is fut semmilyen vezeték, csak a túloldalon, így elképzelni sem tudja, hogy miért jegyeznének be szolgalmi jogot a telkére. Neki szerencsére volt pénze, és tízezer forint illeték ellenében megfellebbezte a határozatot.
          A földhivatali helyszíni szemlére január 6-án került sor. A gödöllőről érkező szakemberek szemrevételezéssel megállapították azt, amit a tulajdonos: itt nincs semmilyen vezeték! Nyilván valami tévedés történt, az elektromos műveknél talán fordítva nézték a rajzot, hogy az ott futó hálózat átkerült az innenső oldalra. A szolgalmi jog bejegyzése ennél az egy ingatlannál bizonyosan nem fog megvalósulni, de a helyszíni szemlén részt vevők abban teljesen bizonytalanok voltak, hogy a befizetett tízezer forint illeték visszajár-e a tulajdonosnak...
         A következő panasz a XVI. kerületi Zrínyi Ilona utcából érkezett. F. Jánosné mélységesen felháborodva számolt be arról, hogy az ő utcájukban is szolgalmi jogot jegyeztek be az ingatlanokra még 2010 októberében. Ez egész olyan sumák módon történt, hogy senki nem tudott róla, ő is csak véletlenül tudta meg, hogy az ingatlana 8 négyzetméterrel lett értéktelenebb. Mint kiderült, az úttest alatt féloldalasan fut egy elektromos földkábel. Ez nem érint egyetlen telket sem, de az ilyen földkábelnél tíz méter az előírt védőtávolság, és ez az út egyik oldalán belelóg a telkek vonalába. Emiatt a védőtávolság miatt került most szolgalmi jog a telkére. A földkábel védőtávolsága miatt 350 kerületi ingatlanra jegyeztek be teljes titokban szolgalmi jogot. Ő sem tudta volna meg, ha más ügyben nem kéri ki a tulajdoni lapot, és majdnem megütötte a guta. Az ingatlanszakértő szerint a telke így most kb. 3-400 ezer forinttal ér kevesebbet.

       A vezetékjogok tömeges bejegyzésével kapcsolatban vizsgálatot folytatott Szabó Máté ombudsman. A panaszok nagyjából hasonlatosak volt azokhoz, amelyek szerkesztőségünkbe érkeztek. Az ombudsman megállapítása szerint Budapesten és Pest megyében a közműcégek több mint százezer ingatlanra jegyeztettek be vezetékjogot (és ez a folyamat csak 2012 december 31-én ér véget). Az általa felkért ingatlanszakértők a legveszélyesebbnek azt tartották, hogy a hitelekkel terhelt ingatlanoknál a bankok, a hitelbiztosíték értékcsökkenése miatt pótfedezetet követelhetnek az adósoktól. Az ombudsman a gondok forrását a nehezen értelmezhető jogszabá­lyokban látta, és jelentésében a kormányzattól azt kérte, hogy tegye érthetőbbé a vonatkozó törvényeket.

         A megállapításokhoz annyit tennénk hozzá, hogy a határozatokról a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára kitett tömeges értesítés teljesen ellentmond a jóhiszemű joggyakorlás elveinek.

Ferenci Zoltán

VET 172. § (1)1005 A hálózati engedélyes a kérelem benyújtását megelőzően legalább tíz évvel korábban idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett közcélú átviteli és elosztó vezeték, tartószerkezet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezés tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére vonatkozó vezetékjog alapítása nem történt meg, vagy a vezetékjogi engedély nem lelhető fel, illetve a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, a 116. § szerinti Hatóságtól e törvény hatálybalépésétől számított öt éven belül kérheti a vezetékjog megállapítását, vagy a vezetékjog bejegyzésére alkalmas határozat kiadását. A vezetékjog fennállását és keletkezésének időpontját a határozatban kell megállapítani. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a 116. § szerinti Hatóság jogerős határozata alapján kerülhet sor.
(2) A Hatóság a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.
(3) A vezetékjog megállapítása, illetve annak utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. november 10.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez