Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.11.29. hétfő
Taksony, Brenda
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22612866
   « Vissza

Kérdések a képviselőhöz

 « Portaszolgálat 
2012. augusztus 22.
 

Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, egyben kerületi lakótársunk, aki mindig szívesen válaszol a hozzá érkező kérdésekre. Összegyűjtöttünk neki egy csokorra valót...

kepfile

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, államtitkár nyitotta meg a Kárpát régió üzleti hálózat két újabb irodáját Erdélyben, egyiket Székelyudvarhelyen, a másikat Sepsiszentgyörgyön. Az irodahálózat a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési stratégia fontos eleme, amely elősegíti az üzelti kapcsolatok kibontakozását, valamint  lehetővé teszi a székelyföldi gazdasági autonómia megteremtését.


    – Tisztelt Képviselő úr! A parlament a nyári szünet előtti utolsó napokban is olyan törvényekről döntött, amelyek jelentős hatással lehetnek a segélyezettekre: a tízezer forintot meghaladó összegű szociális segély egy részét Erzsébet-utalványban adják majd az önkormányzatok. Milyen hatás várható ettől a XVI. kerületben?
    – Valóban, a nyári szünet előtti utolsó intézkedések között szerepelt az Országgyűlés előtt a szociális tárgyú törvények módosítása. Ezzel a kormányzat szándéka a szociális háló erősítése volt, az érintettek így mindenképpen több figyelmet kapnak. A célkitűzés, hogy a rászorulók részére juttatott támogatásokat, így a rendszeres szociális segélyt valóban a rendeltetésének megfelelően az alapvető létfenntartási kiadásokra fordítsák.

                                                   Segélyből csak élelmiszert lehessen vásárolni

    Tudjuk mindannyian, hogy ez ma sok esetben nem így történik. A társadalmi szolidaritás alapvető jellemzője kell, hogy legyen minden jól működő közösségnek, azonban elvárható, hogy az ennek keretében nyújtott támogatások felhasználása is tükrözze a szociális célokat. A módosításokkal ez irányba tettünk újabb lépéseket, megteremtve a szükséges jogszabályi hátteret. Az egyes szociális ellátások természetbeni nyújtásának célja az ellátások célzottabb felhasználásának szavatolása.
     Konkrétumokról szólva, a szabályozással többek között lehetővé vált, hogy az egyes önkormányzatok döntsenek arról, hogy a legalább 10 ezer Ft összeget elérő rendszeres szociális segély összegéből ötezer Ft-ot Erzsébet-utalványban fizessenek ki, mely kifejezetten csak élelmiszerek vásárlására használható fel.  Hangsúlyozandó, hogy ezzel a kormányzat lehetőséget teremtett az önkormányzatok számára, a döntés az ő kezükben van. Azért is van ez így rendjén, mert a helyi szervek találkoznak az érintettekkel, az adott közösség problémáját testközelben ők érzékelik leginkább. Ennek megfelelően ez ügyben a döntést is helyben kell meghozni.  
     A XVI. kerület az országos átlaghoz képest kevésbé terhelt szociális szempontból, de itt is érdemes megfontolni, hogy a szociális segély egy része utalványban kerüljön kifizetésre, így biztosítva fokozottabban, hogy valóban a szükséges dolgok kerüljenek egy-egy rászoruló család „asztalára”. Fontosnak tartom, hogy senki ne érezze a kifizetésnek ezt a formáját valamiféle megkülönböztetésnek, másodlagos formának, hisz az Erzsébet-utalvány a bérből, fizetésből élők esetében is a béren kívüli juttatások között egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
     – Finomítottak a családi pótlék megvonásának szabályozásán is, erre miért volt szükség?
   – Az iskolalátogatási kötelezettségüket nem teljesítő gyermekek után járó családi pótlék megvonása vonatkozásában áttekinthetőbb, elvszerűbb és egyszerűbb rendszer kidolgozására törekedett a kormányzat. Ennek értelmében 50 óra igazolatlan hiányzás esetén minden gyermekre, a gyermek életkorától, és a család jövedelmi helyzetétől függetlenül ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási támogatás folyósítása szünetel.  Megszűnik a visszamenőleges kifizetés lehetősége, erre akkor sem kerülhet sor, ha a gyermek ismételten eleget tesz iskolába járási kötelezettségének.

                                                       Megvonhatják a családi pótlékot

     A változtatás eredményeképpen egyrészt az eljárásrend jelentősen leegyszerűsödik, hiszen az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása esetén minden esetben a családi pótlék szüneteltetését kell kezdeményeznie a jegyzőnek. Másrészt az új rendszer szigorítást is eredményez, ez pedig a gyermekeket és családjukat jobban ösztönzi majd a tanulmányi kötelezettség maradéktalan teljesítésére. Azért van ennek nagy jelentősége, mert az érintett gyermekek nagy része szociálisan hátrányos családból érkezik, számukra majdhogynem az egyetlen kitörési pontot az oktatási rendszer jelenti, ennek hiányában az említett problémák újratermelődésének igen nagy a veszélye. Ennek elkerülése érdekében minden lehetséges eszközt meg kell ragadni. Úgy gondolom, hogy a társadalom egészétől is alapvető elvárás, hogy a közpénzek felhasználását, így az iskoláztatási támogatást is bizonyos feltételekhez kössük, hisz az iskola nemcsak a társadalmi felemelkedés, hanem a társadalmi szocializáció útja is.
     Bizonyos fokú enyhítés is tetten érhető a szabályozásban, mely szerint az ellátás folyósításának szüneteltetését a jegyzőnek akkor kell kezdeményeznie, ha a tanuló igazolatlan hiányzásai a foganatosítást követően az 5 kötelező tanórai foglalkozást nem haladják meg. Jelen esetben ugyanis „zéró tolerancia” érvényesül, azaz az újbóli folyósításra csak akkor van lehetőség, ha egyetlen igazolatlan hiányzás sem szerepel a naplóban.
   Természetesen a felvázolt probléma csak komplex módon közelíthető meg, illetve kezelhető. Ezért az iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének hátterében álló, a gyermek magatartásbeli problémáinak, motiváltságának, vagy a gyermek környezetében megjelenő, a szülők hozzáállásával, a családi, anyagi gondokkal összefüggő problémák megoldásához a családok továbbra is segítséget kapnak, ennek eszköze változatlan formában a gyermek kötelező védelembe vételének intézménye.  

                                     Kedvezményes lehetőségek gyermekeknek és idősebbeknek

     – Mostanában egyre többet hallani az Erzsébet-programról. Tudná erről tájékoztatni az olvasóinkat?
     – Az Országgyűlés júliusban elfogadta a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében megalkotott Erzsébet-programról szóló törvényt. A törvény szerint az Erzsébet-program keretében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szociális üdültetéssel és étkeztetéssel, ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvétellel, a már említett törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításával kapcsolatos feladatokat, illetve egyéb szociális célú feladatok ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el. Az Erzsébet-program célja továbbá, hogy jelentősen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, illetve a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.
     – Hogyan, és főleg miből lehet ezt megvalósítani?
    Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó eredmény kizárólag szociális üdültetési célokra, ezzel összefüggő szolgáltatásokra, és egyéb szociális programokra használható fel. Az Erzsébet-utalvány választása felelősségteljes döntés, hiszen aki adja vagy használja az Erzsébet-utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segíti mindazokat, akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak. Az Erzsébet-program a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és annak egyszemélyes tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. meglévő erőforrásait felhasználva valósul meg, a magyar költségvetést terhelő új források bevonása nélkül.
     – Ismeretségi körben is sokan készültek idén az Erzsébet-táborokba, országosan hány embert érintett ez a lehetőség?
     – A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében szociális üdültetésre 2 milliárd forint értékben írt ki pályázatot, melynek köszönhetően több mint 75 ezer ember részesül támogatásban üdülési szolgáltatás formájában. Az Erzsébet-program keretében megvalósuló Erzsébet-tábornak köszönhetően ebben az évben több mint 13 ezer gyermek számára nyílik meg a kedvezményes táborozás lehetősége. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány egymilliárd forint értékben hirdette meg az Erzsébet-tábor pályázati kiírásait.
     – Jelenleg is vannak még ilyen pályázati lehetőségek?
    – Az Erzsébet-program támogatja az általános és középiskolák őszi kirándulásait. Az Alapítvány 4 nap (3 éjszaka) időtartamú üdülési szolgáltatást biztosít, teljes ellátással állami tulajdonú Erzsébet-táborokban. A tábor önrésze tanulónként ezer forint. Erre a lehetőségre szeptember 10-ig lehet pályázatot benyújtani. A munkavállalók őszi pihenésre nyújthatnak be üdülési pályázatot augusztus 31-ig. Részletes leírás és a pályázati lap megtalálható a www.erzsebetprogram.hu honlapon.

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. november 10.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez