Helyi Hírek - Független folyóirat   2022.05.23. hétfő
Dezs?
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 24104639
   « Vissza

Milyen társas kapcsolatok létesítésére alkalmas a kerületi anyakönyvvezető?

 « Cikkek és hírek 
2017. április 19.
 

Az anyakönyvvezető köztudottan a Polgármesteri Hivatal anyakönyvi ügyek intézésével megbízott, meghatározott különleges képesítési feltételekkel rendelkező köztisztviselője. Az anyakönyvvezető a társas kapcsolatok létesítése során hatóságként jár el a hatályos jogszabályokban meghatározott módon, amely eljárásban a jogszabályokat betartja és betartatja. Az alábbi cikket Szabó Barbara Judit anyakönyvvezető állította össze.

kepfile

A kerületi Polgármesteri Hivatal szépen felújított házasságkötő terme a Google-Maps képéről. A kor kívánalmaival és a technika eszközeivel haladva szerencsés lehetőség, hogy a házasságkötő terembe lehetséges a virtuális betekintés a Polgármesteri Hivatal Facebook oldaláról, valamint az alábbi linken keresztül a google térkép segítségével: https://www.google.hu/maps/@47.5153551,19.1705551,3a,75y,43.15h,71.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1spwOqTfi0w34AAAQvPCYh9Q!2e0!3e2!7i11490!8i5745?hl=hu


   Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) alapján Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

  A házasságkötés személyes jog, ezért a házasságkötési szándékot mindkét fél jelenlétében személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető vizsgálja a személyazonosságot, az állampolgárságot, a cselekvőképességet és a családjogi törvényben meghatározott rokonságot, valamint a házasulók családi állapotát. Házasságkötésre a magyar és külföldi állampolgárok esetében is sor kerülhet. Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában (bejelentéskor és a házasságkötésnél) tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

   Külföldi házasuló esetén – miután az általa benyújtott okiratokat, igazolásokat a Budapest Főváros Kormányhivatalához fel kell terjeszteni és azok elfogadhatóságáról szakhatósági állásfoglalást kérni – az anyakönyvi hivatal nem tudja biztosítani a 30 napot követő azonnali házasságkötést, időpontot tehát csak az iratok visszaérkezése után lehet lekötni. Amennyiben az előző házasságot külföldi bíróság bontotta fel és azt Magyarországon még nem ismertették el, feltétlenül tájékoztatást kell kérniük az ügyfeleknek, mivel a külföldi bontóper feljegyeztetése több eljárási cselekményt von maga után, hosszabb időt kíván meg.
  Bár a házasság tekinthető Magyarországon a család alapvető intézményének, de ezen túlmenően az Alaptörvény garantálja a nem házasság jellegű társas kapcsolatok törvényességét is.
   Az Alaptörvény alapján a törvény előtt mindenki egyenlő, minden ember jogképes, illetve Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak továbbá egyenjogúak.

   Ennek alapján létezik például bejegyzett élettársi kapcsolat is, amelyet 2009. év óta az azonos nemű személyeknek van lehetőségük létesíteni. Ez hatósági aktussal, az anyakönyvezető előtt jön létre, az élettársi kapcsolat hivatalos bejegyzése során, a 2014. júliusában bevezetett elektronikus anyakönyvi rendszeren (EAK-on) belül.
  Természetesen élettársi kapcsolat létezik különböző neműek között is, de ennek bejegyzése az elektronikus anyakönyvi rendszerben a hatályos jogszabályok alapján nem lehetséges.
    Említést érdemel, hogy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a házastárs közeli hozzátartozó, az élettárs pedig csupán hozzátartozó.

kepfile

A szépen felújított házasságkötő terem nagyon népszerű a házasulandók körében

kepfile

Csokrok, ajándékok az anyakönyvvezető asztalán – az esküvői szertartáshoz kapcsolódóan 27 különféle szolgáltatást lehet megrendelni, ami a legnagyobb választékot jelenti a fővárosban

Divat a házasság?

    Újra divatba jött a házasság. Az eltelt tíz év viszonylatában a kerületi házasságkötésekről elmondható, hogy azok némi ingásokkal kettőszáz körüliek, az idei és a 2007-es évben több mint félszázzal azt meghaladók.
     A házasodási kedv jelentősen megnövekedett az adatok alapján, a 2006-2007 éveket megközelítő, azonban 2008-2016 időszakon belül egymást követő években sem mutatkozott számottevő eltérés.
   Több esetben a házasulók elmondásából értesültünk arról, hogy Családi Otthonteremtési Kedvezmény (ismertebb nevén a CSOK) bevezetése miatt kezdtek el foglalkozni a házasodás gondolatával

     Hány esküvő köttetett 2016-ban?

    Az elmúlt évben az ünnepélyesebb, hétvégéken (pénteki és szombati napokon) a gyönyörűen felújított (és a többi kerülethez képest az egyik legszebb és fővárosi viszonylatban kellőképpen modernizált) 120 ülőhelyes házasságkötő teremben megkötött házasságok száma 2016-ban megközelítőleg kettőszáz volt.
   Ezzel szemben a hivatali helyiségben (irodában), két tanú jelenlétében – minden hónap második csütörtökén – megkötött egyszerűbb, és sajnos jóval kevésbé hangulatos, kizárólag a törvényi alapkövetelményekre támaszkodó házasságkötés hatvanegy alkalommal valósult meg 2016-ban.

   Ünnepélyes keretek között, külső helyszínen szintén lehetősége van a házas­ulóknak a ceremónia lebonyolítására, azonban a kerület anyakönyvvezetői kizárólag a kerület közigazgatási határain belül járhatnak el, amelyhez jegyzői engedély szükséges. Abban az esetben, amennyiben Budapest egyéb kerületében kívánnák a házasulók a házasságkötést szervezni, kizárólag az adott kerület anyakönyvvezetői járhatnak el. A jegyzőkönyv felvételét mindenképpen a házasságkötés helye szerint eljáró anyakönyvvezetőnél szükséges intézni, mivel a hatályos jogszabályok alapján a jegyzőkönyv felvételére az esemény helyétől eltérő kerületben nincs lehetőség és annak másik kerületbe történő átvitelére sem. Az anyakönyvvezetőnek a helyszínt természetesen még a ceremónia lebonyolítását megelőzően alkalmasság szempontjából előzetesen szemléznie szükséges.

  Mindent egybevetve kerületünkben a házasodási kedvről elmondható, hogy – nagy örömünkre – a megelőző időszakhoz képest kiugróan megnövekedett. A szomszédos kerületekből és az agglomerációból nagy számban érkező pároknak köszönhetően a házasságkötésre megnyitott időpontjaink szerencsére nagyon hamar betelnek.

Élettársi kapcsolatok

     Akik regisztrált élettársi kapcsolatot szeretnének, hová forduljanak?
   Az eljáró közjegyző az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtétele előtt a feleket tájékoztatja, hogy mi tekintendő élettársi kapcsolatnak, az hogyan keletkezik, hogyan szűnik meg és milyen családjogi, vagyonjogi és öröklési jogi következményekkel jár. Az élettársi kapcsolat fennállásához számos joghatás is fűződhet, sok esetben lehet szükség az élettársi kapcsolat fennállásának, időtartamának bizonyítására.
  A közjegyző közhitelesen igazolhatja az élettársi kapcsolat fennállását. A közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat minden hatóságnál, intézménynél felhasználható.
   Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek 2009. év január 1. napja óta lehetőségük van kérelmezni felvételüket a közjegyzők által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába (ENYER). Az ENYER-be két – akár azonos, akár különböző nemű, magyar vagy külföldi állampolgárságú – személy is kérhet felvételt a közjegyzőtől. A közjegyzői irodák munkatársai angol és német nyelven is eljárhatnak. Az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról, vagyis megszűnéséről szóló nyilatkozatot bármelyik élettárs egyedül is kérheti.

Esküvői történetek

   A ceremóniák alkalmával megható, megindító élményeket él át minden anyakönyvvezető, amelyek igen személyesek. A szereplők és történések sokfélesége, a felfokozott, áramló érzelmek közelsége akaratlanul is magával sodorja a ceremóniák lebonyolításában tevékenyen részt vevőket. A megemelkedett hangulat nagy hatással van ilyenkor mind a hatósági aktust lebonyolító anyakönyvvezetőre, mind pedig a rendezvényszervezőkre.
Személy szerint rendkívül kellemes érzés, amikor a ceremónia végeztével az örömszülők külön odajönnek hozzánk a beszédet megköszönni.
   Legutóbb egy örömapa újságolta el, hogy sikerült annyira meghatnunk, hogy könnyek szöktek a szemébe, egyúttal elmesélte, hogy a másik leánya esketése is ez évben volt, másik anyakönyvvezetőnél, de közel sem hatódott meg ennyire, mint ahogyan nálunk.
   Rendkívül jó érzés, amikor elismerik a munkánkat és értékelik azt. Annál is inkább van ez így, mert nem egyszerű az emberek lelkéig eljutó és ható szavakkal megszólítani mindenkit ezen fantasztikus – de egyben hatósági keretek között zajló – esemény alkalmával.
   Alapvető követelmény ugyanis, hogy a házasságkötéssel minden egyes jelenlévő elégedett legyen és az tetszést váltson ki lehetőség szerint mindenkiből. Igyekszünk a törvényi kereteken belül meghitté és ünnepélyessé varázsolni a párok és szüleik, nagyszüleik, rokonságuk és barátaik, kollégáik előtti eseményt, életük legfontosabb, egyben legszebb ünnepén.

Kivont kardok alatt

   Az érdekes házasságkötésekhez tartoznak a rendvédelmi szervek hivatalos állományához, vagy éppen a hivatásos katonai állományhoz tartozó házasulók ceremóniái. Ezen házasulók egyre jelentősebb része kívánja az élete fontos szegmense alapján ünnepelni házasságkötését. Az ünneplés a ceremónia során oly módon valósul meg, hogy abba szervesen beépül a rendvédelmi, vagy katonai szolgálatot teljesítő bajtársak tiszteletadása.
Igazi különlegesség a barátok rendőri, katonai tiszteletadása mellett kimondott boldogító igen. A rendőri, illetve katonai sorfal között vezethetik az anyakönyvvezetőhöz csodás menyasszonyaikat a vőlegények, a kivont kardok alatt elsétálva. A bajtársak számára is felemelő érzés, hogy a díszszakasz tagjaként vannak jelen, méltó és megbecsült helyen lehetnek részesei a fontos eseménynek és azon tiszteletadást teljesíthetnek kollégájuknak, barátjuknak.
     Az egyébként is látványos körülmények a pompázatos díszegyenruhák látványával kiegészülve teszik felülmúlhatatlan élménnyé a házasságkötést.

   Budapest XVI. kerületében kötött házasságok kapcsán sorolhatnánk az érdekességeket, de főként a külön igényelhető szolgáltatásokat emelhetnénk ki, azok összetettsége, sokfélesége miatt, ami fővárosi viszonylatban is egyedülálló.
     A párok esküvői divat szabta növekvő igényeit figyelembe véve többféle zenei szolgáltatás, sokféle irodalmi jellegű – hozott, vagy hanghordozóról biztosított – műsor, fotó és videó készítésének lehetősége és egyéb elemek, mint a homoköntés vagy gyűrűszertartás eszközei, a változatos szülőköszöntő ajándékok, a pár gravírozott koccintós pohara, italválaszték, névre szóló címkék és az emlék-, ajándékjellegű és egyéb dísztárgyak összessége emelheti még különszolgáltatásként az esemény fényét – nem beszélve a házasságkötő terem előterében lebonyolítható állófogadás lehetőségéről. 

    Összesen 27 féle különszolgáltatásra van lehetőség, amelyek közül igen látványos a házasságkötő termen kívül igénybe vehető buborékfújás, galambröptetés, lufi engedés, valamint pillangóeregetés.

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2022. május 11.
2022. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez