Helyi Hírek - Független folyóirat   2023.02.06. hétfő
Dorottya, Dóra
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 26450451
   « Vissza

Közmeghallgatás tartott Nagytarcsa Önkormányzata

 « Cikkek és hírek 
2021. november 10.
 

A nagytarcsai önkormányzat október 28-án a Blaskovits iskola tornatermében tartott közmeghallgatást, az eseményt (Rimóczi Sándor polgármester betegsége miatt) Szlaukó Istvánné alpolgármester vezette.

   Elsőként Rónai Pálné képviselő adott részletes tájékoztatást Nagytarcsa aktuális közügyeiről:

kepfile

   Tisztelt megjelentek! Engedjék meg, hogy megpróbáljam összefoglalni az elmúlt esztendőt. Egy éve, október 12-én a képviselő-testület feloszlatásáról döntött. Röviddel ezután november 3-án Ádány Barbara, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője is felmondott. Mindezen döntések részletes megindoklására nem akarok kitérni, ám jelentős szerepet játszott a bizalomvesztés, a pandémia első hulláma alatt egyszemélyben hozott polgármesteri döntések, az együttműködés hiánya és a személyi feszültségek.
   Ez a kritikus állapot jellemezte ezt az időszakot, amikor is 2020. november 4-én megkezdődött a kormány által meghirdetett újabb rendkívüli jogrend korszaka, mely a koronavírus járvány újabb hullámához kapcsolódott. Az ajtók bezárultak, a képviselő-testületi ülések nem kerültek megtartásra.

    A járvány Nagytarcsát is megviselte, sokan lettek betegek, sőt több szeretett polgárunkat is elvesztettük, Csielkáné Tóth Lenkét, egykori polgármester asszonyt, Tarcsai Varga Katalint, s Petz Erikát, aki három árva gyermeket hagyott maga után.
   Az élet azonban nem áll meg. A falunak működnie, üzemelnie kell. Az óvodák a járványügyi rendelkezések szerint működtek, az iskolában online oktatás zajlott. Sajnos a testület nem tudott egyeztetni, a képviselők ki voltak zárva a döntéshozatalból. Bár minden képviselő felajánlotta segítségét, együttműködési szándékát, nem indult meg közös munka, még online, virtuális szinten sem. A polgármester döntéseiről többségében a honlapról értesültünk.
   A járványügyi védekezéssel kapcsolatos intézkedések mellett más határozatok is születtek. Új ügyvezető került a Közszolgáltató élére, meghosszabbításra került a háziorvosi körzetben dolgozó rezidens szerződése, több évre szóló stratégiai ellenőrzési terv került elfogadásra, sőt 2020. év végén a Grundért Sport Kft. végelszámolásáról döntött a polgármester.
  A piac a Községháza parkolójába került, fedett kocsibeállókat vásárolt az önkormányzat. A Szociális Segítő Szolgálat részére gépkocsit vásárolt az önkormányzat. A második hullám kezdetétől a 2020-as év végéig 53 polgármesteri határozat született.
   A 2021-es év első hat hónapja ugyancsak a rendkívüli jogrend hatálya alatt telt. Bár történtek próbálkozások a költségvetési rendelet közös megalkotására, sajnos a javaslatok többsége nem került bele az anyagba.
  2021-ben a rendkívüli jogrend alatt 83 polgármesteri határozat született. Ezek közül kiemelném a második háziorvosi körzet pályázatának meghirdetését, melynek mára már nyertese is van, a költségvetés megalkotását és átcsoportosítását, a Helyi Építési Szabályzat módosítását, a Nagytarcsai Közszolgáltató felügyelőbizottságának indoklás nélküli felmentését, a Ferenci Kiadóval kötött szerződést, a HEMO-ban (Helyőrségi Művelődési Otthon) bérlőként jelen lévő Gigant Moda Kft-vel való bérleti szerződés bontást, s az ehhez kapcsolódó 11 MFt + Áfa kifizetést.
   A Gyöngy tó ügyében elindult az engedélyek utólagos bekérése. A bölcsőde építés kapcsán a tervek módosítása volt szükséges, ezért csúszik a kivitelezés. A HEMO-ban felszínre kerülő műszaki hiányosságok kapcsán a használatbavétel még nem megoldható, a szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van. Még az év elején elindult a Grundon lévő gyermekjátszótér kiépítése.
   A rendkívüli jogrend utolsó napjaiban hozott polgármesteri határozat szerint a nagytarcsai Grund Sporttelep hosszú távra, 15 évre való üzemeltetéséről született döntés. Szintén még a rendkívüli jogrend időszaka alatt indult meg a konténer óvoda létesítésének előkészítése. A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda intézményvezetője, Hauptmanné Baraksó Katalin újabb 5 évre vezetői kinevezést kapott. Ugyancsak a rendkívüli jogrend időszakában került meghirdetésre egy felhívás, melyben az átminősítést kérő ingatlantulajdonosokat szólította meg a polgármester.
   Sajnos előkerült egy 2019. szeptember 26-án, képviselő-testületi határozat nélkül aláírt szerződés, ami a Hemo egy részének bérbeadásáról szólt. Ennek az ügynek kapcsán törvényességi felügyeleti eljárás indult, melyről már a normál jogrendben a képviselő-testület hozott döntést. 2021. június 15-ével újra a képviselő-testülethez került a döntési jogkör. Sajnos az első ülésre csak július 27-én került sor. A törvény is előírja, hogy a veszélyhelyzetben hozott határozatokat, rendeletmódosításokat a képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia. Ennek fogtak neki a képviselők, ám azt konstatálták, hogy a meghozott határozatokhoz előterjesztések nincsenek, a háttéranyag nem elegendő. Ez nagyban megnehezítette a döntéshozó munka újbóli beindítását.
   A bizottságok és az immár teljes testület intenzív munkába kezdett. Minden hétfőn bizottságok üléseztek, majd a hónap végén képviselő-testületi ülésre került sor. A teljesség igénye nélkül sorolnék fel képviselő-testületi határozatokat: A törvényességi felügyeleti eljárás során vizsgált, még 2019-ben, képviselő-testületi felhatalmazás nélkül hozott szerződéskötést a jelenlegi képviselő-testület nem hagyta utólagosan jóvá. A Millennium utcai gyalogátkelőhely, a Gyöngy tó létesítése, a járda építés kapcsán vizsgálat indult. Az SZMSZ módosításra került, újra kötelező lesz a képviselő-testületi határozatok, előterjesztések és szerződések honlapon való közzététele. Újra szerződés szerint közvetítik az üléseket. A testület elbírálta a II. háziorvosi körzetre beérkezett pályázatokat, a nyertes Dr. Salamon Ilona doktornő lett, aki 2022 januárjától kezdi meg munkáját.

kepfile

kepfile

A lakosság részéről elég szerény volt az érdeklődés

  A születések számának emelkedése miatt a II. védőnői körzetben még egy védőnő kezdte meg munkáját. Meghirdetésre és elbírálásra került a Tiszta udvar rendes ház pályázat. Meghirdetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat. A képviselő-testület döntése értelmében a Blaskovits Oszkár Általános Iskola sportudvara megújul, korszerű, tartós gumiburkolat fedést kap, és sporteszközök is telepítésre kerülnek. A beruházás megközelítőleg 20 MFt nagyságrendű.
   Bejárások történtek a Grundon, a Hemo-ban és a Táncsics Művelődési Ház épületében. A Hemo használatba vételéhez szükséges engedélyezés és pótmunkálatok folyamatban vannak. A Grundon történt bejárás során az elektromos rendszer számos szabálytalanságára derült fény, ennek kapcsán a hivatal közreműködésével hivatalos, fényképes jegyzőkönyv készült. A Táncsics épülete szakemberek közreműködésével megtekintésre került, jövőbeni felújítása kapcsán megindultak a tárgyalások a tulajdonos Coop-pal.
   A képviselő-testület a Grund üzemeltetési-hasznosítási szerződésével kapcsolatban is döntött, az Agon Kft-vel kötött szerződés felbontásáról határozott. Döntés született az Öregszőlők lakópark közvilágítása ügyében is, a benyújtott műszaki tervek és árajánlatok alapján az önkormányzat vállalja magára a kiépítés költségét. Két fontos döntés született a gyalogos közlekedés megkönnyítése érdekében. Megújul a Hemo mögötti gyalogoshid. A testület arról is döntött, hogy a Felsőrét-lakópark Iglic utca (927 HRSZ) és Gyöngyvirág utca (830/5 HRSZ) Szilas-patak medre feletti összekötésére gyalogos fahidat építtet. Az árajánlatot a HEMO mögötti gyalogoshíd ajánlataival együtt, a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően kívánja kezelni.
   Ugyancsak a gyalogosok védelme érdekében a testület egy új gyalogátkelőhely jövőbeni létesítéséről döntött. A határozat értelmében az önkormányzat tervezési árajánlatokat kér a Nagytarcsa, Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésébe létesítendő forgalomirányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely kialakítására. A képviselő-testület a kamerahálózat bővítéséről is döntött. Köszönjük a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület önkénteseinek a közbiztonság érdekében nyújtott segítségét. A pandémia nehéz időszakában is mindig lehetett rájuk számítani. A konténeróvoda pótmunkálatait a képviselő-testület támogatta. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Közszolgáltató ügyvezetői pozíciójára pályázatot ír ki. Lépések történtek a múzeum önkormányzati tulajdonba vételéről is. Nagytarcsa önkormányzata újabb kérelmet nyújt be az MNV Zrt. felé.
  Folyamatban lévő ügyek, ugyancsak a teljesség igénye nélkül: Hamarosan döntés születik a Grundon lévő gyermekjátszótér befejező munkálatai kapcsán. Készül a közművelődési rendelet, a sportkoncepció átdolgozás alatt van. A helyi szociális rendelet felülvizsgálata zajlik. A Gyöngy tó területén elhelyezkedő területek kapcsán az értékbecslés és a tulajdonosok kártalanítási ügyében folynak a tárgyalások. A civil szervezetek támogatásának rendszere ugyancsak kidolgozás alatt van. Nagy horderejű döntés, hogy községünk vízszolgáltatót vált, a DMPV-vel nem kötünk új szerződést. A Felsőréten található régi patakmeder ügyében a helyi védelem alá helyezésről szóló döntés felülvizsgálatra kerül, mert nem lett végrehajtva.

   Rónai Pálné összefoglalója után került sor a tényleges napirendre, a közmeghallgatásra, ami a tudósító számára egészen szürreális valóságnak tetszett. Normális közmeghallgatás során a levezető elnök kiszólítja a kérdezőt, meghallgatja a kérdést, feljegyzi, majd szólítja a következőt – és 10-15 kérdésenként csokorban megadja a választ. Aki a válasszal nem elégedett, tovább kérdezhet a második körben.
    Ehhez képest itt a füzes­ligeti egyesület egyik elnökségi tagja kiállt elsőként, megragadta a mikrofont, majd jó 40 percig kérdezett, vitatkozott, replikázott. Egy hölgy, mondván, hogy fájós a lába, egyenesen egy széket tett le a kérdező helyére, helyet foglalt, és kérdezett-válaszolt, kérdezett-válaszolt hosszú időn át.
   Két felszólaló is hosszabb vitába bonyolódott az aljegyzővel: egyiküket katasztrófavédelmi feladatokra jelölték ki, szerinte szakszerűtlenül, a másikuk pedig törvénytelenséggel vádolta meg a hivatalt, hiszen a Nemzeti Jogtárban ott van egy helyi rendelet, amit a polgármester egyszemélyben hozott a rendkívüli jogrendben, ami szerinte törvénytelen – és ennek ellenkezőjéről hosszas hivatali szóváltás után sem lehetett meggyőzni... (A felszólalók egy része igen tiszteletlenül beszélt a hivatalról, és nem is fogadták el a válaszokat.)
  Több esetben szóba került, hogy az épülő házak láthatóan szabályellenesek, és bár az önkormányzatnak nincsenek ezirányú hatósági eszközei, mégis tőlük várnák az intézkedést. Nagytarcsa túlnépesedéséről is többször szó esett, s jelenleg még csak találgatni lehet, hol lesz a lélekszám felső határa. Képviselői becslés szerint, ha folytatódik a kijelölt építési területek beépítése, akkor várhatólag 7500-8000 fő körül stabilizálódik a helyzet. Nagy kérdés, hogy ezt hogyan bírják a közművek, és hogyan a közintézmények? Az óvodát, iskolát már jelenleg is kinőtték, januártól indul egy második felnőtt orvosi körzet, de várhatóan szűkös lesz a rendelő, a védőnői körzetek is bővültek, annyira sok a gyerek, de ők is konténerben lettek elhelyezve, mint az óvodások – koncepcionális döntéseket kellene hozni, de erre nem alkalmas a feloszlatott, új választásra váró önkormányzat.
   Nagytarcsa egyik nagy gondja a bizonytalan minőségű vízszolgáltatás, s bár erről már 2019-ben döntés született, csak idén mondták fel a szerződést a szolgáltatóval. Új szerződés még nem született, s itt is stratégiai döntésre lenne szükség, mert a Nemzeti Közmű elvárná, hogy a nagytarcsai közművagyont ingyen átadják állami tulajdonba – ezért viszont normális szolgáltatást nyújtanának. Vízbekötésre már jelenleg sincs lehetőség az új lakásoknál, a régi nem vállalja, új pedig még nincs.
   Sok fontos téma szóba került a közmeghallgatáson, az ülés felvételét több mint hatszázan nézték meg interneten, ami bizonyítja a valóságos közéleti érdeklődést. (F)

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2022. december 07.
2023. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez