Helyi Hírek - Független folyóirat   2024.03.02. szombat
Lujza
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 28510181
   « Vissza

Harcok nyomai a Kertvárosban

 « Cikkek és hírek 
2017. december 14.
 

   „Nézzünk szembe a múltunkkal!” - kezdte félig tréfásan a sétavezető, Benedek Ágnes helytörténész, amikor a Pilóta utcai hősi emlékmű elé invitálta a negyven résztvevőt a „Harcok nyomai a Kertvárosban” autóbuszos városnézésen. Ez az emlékmű az „állatorvosi ló”, amin be lehet mutatni, egy-egy korszakban hogyan viszonyult a hatalom háborúinkhoz, szabadságharcainkhoz, és ennek megfelelően miként változtatott az emlékmű küllemén. A kettős keresztes, turulmadaras országzászló 1935-ben készült, emlékeztetve a trianoni traumára, és felvetve a határrevízió igényét. 1948-ban 1848-as emlékművé alakították új szöveggel, a rendszerváltás környékén felkerült az 1939-45 és 1956 dátum is, 2017-ben pedig ismét az eredeti felirat díszíti, a Magyar Hiszekegy, a Horthy-korszak nemzeti imája.

kepfile

Hadirokkant sírok a szentmihályi temetőben – Fotó: Bori Béla

  Mi emlékeztet ma „kézzel foghatóan” a háborúkra és 1956-ra a 16. kerületben? Szobrok, emléktáblák, épületek, melyekhez ellátogatott a csoport, illetve a program második részében egy vetítéses előadás keretében összefoglalót láthattak róluk.

  Az I. VILÁGHÁBORÚ idején épült a MÁG, amely eleinte repülőgépgyárként vadászrepülőket készített a frontra. Az épület emblematikus fehér dísztornyával ma is áll, a 100 éves repülőtérnek és repülőgépgyárnak egy oszlopon álló fémmadár állít emléket az Újszász 45/b-nél.
  A sashalmi hadifogolytábor, a későbbi hírhedt szegénynegyed, a barakktelep helyén ma a Lándzsa utcai lakótelep áll, semmi nem emlékeztet a csúcsidőben 1500 orosz foglyot dolgoztató munkatáborra.
  A településeknek kötelező volt emlékművet állítani az I. világháborúban elhunyt helyi katonáknak. A cinkotai strandkertben állón 104 név olvasható (a mátyásföldiekkel együtt). Rákosszentmihályon érdekes módon az elhunyt sportolók hősi emlékművét avatták fel 45 névvel, ami később kiegészült azok névsorával, akik sokat tettek a település sportjáért.
  Országzászló – ami olcsóbban volt kivitelezhető – a 30-as években állt minden településen, volt ahol több is. Egy részük nincs már meg, a sashalminak a talapzata maradt meg (ezekről archív fotókat vetítettek a rendezvényen). Viszont Mátyásföldön a Pilóta utcai hősi emlékművet 2017 őszén felújíttatta az önkormányzat, csakúgy, mint a cinkotai emlékművet a volt strandnál a HÉV-sín mentén, amire visszakerült a turulmadár és a Nagy-Magyarország dombormű.
   2013-ban készült a Trianoni emlékmű Sashalmon, a Budapesti út 88-nál: egy kettéhasadt fatörzs körül, Nagy-Magyarország alapon álló alakok jelképezik a kettéhasadt országot.
   Az Erzsébet-ligetben áll vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor tábornok domborműve, aki az Uzsoki-hágó védőjeként szerzett nagy hírnevet (Mátyásföld lakója volt).
   Rákosszentmihályon hadirokkant telep volt, az évtizedek óta bezárt szentmihályi temetőben számos jellegzetes formájú, egyforma hadirokkant kereszt található, melyekről Aranyossy-Péter Máté történész, hadisírkutató mesélt a helyszínen.
  Kloska Tamás történész, az ELTE doktorandusza egy katonai sisakot adott körbe felpróbálásra. Vetítéses előadásában az Osztrák-Magyar Monarchia, az első világháború alatti hátország mindennapjaiba repítette vissza a résztvevőket archív plakátok, fotók segítségével. Az 1914 nyarán tapasztalható háborús lelkesedéstől a jegyrendszer bevezetéséig, a nők helyzetének megváltozásán, a különféle hadijótékonysági szervezeteken és a korabeli propagandatevékenységen keresztül ismerhette meg a hallgatóság, hogy milyen jellegzetességei voltak az első világégésnek a hátországban. A prezentáció segítségével többek között megelevenedett a pasaréti lövészárok, a Nemzeti Áldozatkészség Szobra és az 1917/1918-as margitszigeti hadikiállítás, de bemutatásra került az Auguszta-alap, a jótékonysági gyűjtések, az Aranyat Vasért Mozgalom, a hadikölcsönrendszer, és az is, hogy a nők immáron a hadigazdaságban és a korábbiakban tipikusan férfiak által végzett munkakörökben is kénytelenek voltak helytállni.

kepfile

A megújult Pilóta utcai hősi emlékműnél - Fotó: Bori Béla

  A II. VILÁGHÁBORÚ után nem volt „divatban” emlékműveket állítani az elhunyt katonáknak, internáltaknak, áldozatoknak, ezt csak a rendszerváltást követően lehetett megtenni. A cinkotaiak 1949 óta mégis eljártak megemlékezni a ma már bezárt öregtemetőben a „leleménnyel emelt” kőkereszthez.
   Aranyossy-Péter Máté előadásában elhangzott, hogy csupán néhány bombázás sújtotta a környéket, a front pedig a mai 16. kerület egykor önálló községein viszonylag gyorsan, néhány nap alatt átvonult. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna komolyabb harci cselekmények a térségben, hiszen például a Szovjetunió legmagasabb katonai kitüntetését, a Szovjetunió Hősét többen megkapták a helyi harcokban elért eredményeikért.
  A hősi halált halt, különböző nemzetiségű katonákat az elődközségek temetőiben temették el, melyek közül napjainkra nagyon kevés sír maradt fenn (a mátyásföldi és a sashalmi temetőt felszámolták). Így „tűnt el” Rákosszentmihályon közel 300 orosz, Cinkotán pedig 120 német katona sírja (utóbbiakra rátemettek a cinkotai új temetőben, néhányuk pedig átkerült a budaörsi német katonai temetőbe). A számok nem a területen harcokban elhunytakat jelzik, mert valószínűleg távolabbról is szállítottak ide temetni. Található egy kisebb szovjet katonai temető Rákosszentmihályon az Ida utcai templom mellett.
   A harcokban itt elesett magyar katonák (a dokumentumok 44-et említenek, de ez nem feltétlenül a teljes szám) közül Cinkotán a köztemetőben maradt meg egynek a sírja, egy bajtársának pedig a régi temetőben.
   Az 1990-es években állítottak II. világháborús emlékművet a cinkotai temetőben 55 elesett illetve eltűnt helyi nevével, és egy rejtélyes mondattal, ami valószínűleg a holokauszt áldozataira utal: azokról emlékezik meg, „akiket megölt a gyűlölet”.
  A civil lakosságot érintette a málenkij robot, a háborús jóvátételi „kis munka”, mely valójában több évi kényszermunkát jelentett a Szovjetunióban. Az 1945-ben elhurcolt 132 német nevű vagy származású sashalmira emléktábla hívja fel a figyelmet az egykori gyűjtőhely, az iskola falán (Thököly út 13.).
  Rákosszentmihály szülötte, a legendás Placid atya a Gulágon tartotta az emberekben a lelket, még nincs emléktáblája.
  Kétezer zsidót vittek koncentrációs táborba községeinkből, és mintegy kétszázan munkaszolgálatosok voltak, többségüket meggyilkolták. A rákosszentmihályi és sashalmi emléktáblák a 60-as években eltűntek, ma nincs emlékműve a 16. kerületben a holokausztnak. A Szilánk(-ok) című könyv, mely a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 41. száma, állít emléket a hajdani zsidó polgároknak.
   Az In memoriam 1944-45 a könyvsorozat 8. száma visszaemlékezéseken át mutatja be a háború helyi eseményeit és egy szovjet láger-történetet.
    A rendezvény érdekes meglepetése volt az orosz golyók lyuggatta festmény, melyet az egyik résztvevő, Pozsonyi Antal hozott el bemutatni.

  Az 1956-OS FORRADALOMRÓL sokféleképpen emlékeznek meg a 16. kerületben. Két kiemelt, halálos ítéletekkel végződő koncepciós per zajlott. A gyilkossággal vádolt és kivégzett Tóth Ilona orvostanhallgató felújított árpádföldi szülőházában emlékház és oktatóközpont működik 2016 óta. Mellszobra áll a közeli parkban, és emléktáblát is kapott posztumusz díszpolgársága alkalmából.
   A Balogh József per elítéltjeinek tiszteletére néhány hete emléktáblát avattak a Tóth Ilonka emlékház falán. Ők Rákosszentmihályon alakították meg a Forradalmi Ifjúsági Szövetséget, fő feladatuk a rendfenntartás, ellátás biztosítása volt, nem harcoltak a 16. kerületben. Egyikük megsebesített két orosz katonát, ami a halálos ítéletet jelentette számára, mások pedig sokéves börtönbüntetéseket kaptak a 16. kerületi „ellenforradalmi banditák” perében.
   Az Erzsébet-ligetben négy helyszínen is megemlékeznek a forradalomról: a Láng – 1956 emlékműnél zajlanak az ünnepségek, az 1956-os pieta szobor az 56-osok házánál áll. A Nagy Imre emléktábla a Külkereskedelmi Főiskola, az egykori Szovjet Déli Hadseregcsoport főparancsnoksága falán arról szól, hogy a miniszterelnököt és társait itt tartották fogva egy napig, majd a repülőtérről szállították őket tovább. (Arra, hogy 1956 novemberétől 35 éven át itt működött a katonai központ, ma már nem emlékeztet semmi.)
  Babay István mellszobra 2016 óta áll a ligetben, ő volt a Nagy-budapesti Központi Munkástanács titkára, aminek börtön lett a következménye. A közelben, a Táncsics utcai zeneiskola falán található a Hollay Frigyes dombormű. Ő közkedvelt zenetanár volt, a helyi fiatalokat istápolta, és védte meg őket a meggondolatlan lépésektől, a szovjetek megtámadásától. Dicséret helyett elbocsátás és verés járt tettéért.
  Rajtuk kívül számos kerületi polgár szenvedett meg börtönnel vagy munkahelyi elbocsátásokkal kisebb-nagyobb tetteikért.

kepfile

Pozsonyi Antal az orosz golyók lyuggatta festménnyel – Fotó: Csanádi György

  Az előadások 2017. november 4-én a Tóth Ilonka Emlékházban zajlottak, a program végén vezetéssel lehetett megtekinteni a medika rekonstruált szülőházát, az imitált bírósági tárgyalótermet és az 1956-os kiállítást.
   A rendezvény támogatója a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és a Múzeumok Őszi Fesztiválja volt. B.Á.

 

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2024. február 05.
2024. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Ide kattintva megtekinthető
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez